Välkommen till Morawski Psykologi

Jag heter Klara Morawski, är legitimerad psykolog och erbjuder psykologisk behandling av trauma/PTSD, depression och ångest på privat mottagning på Södermalm i Stockholm. Jag tar emot både vuxna och ungdomar.  

Traumabehandling


Jag erbjuder psykologisk behandling för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och dig som varit med om trauma. Det kan vara sexuella övergrepp, våld, hot, allvarliga olyckor eller våld i relationer, händelser som det är svårt att gå vidare från på egen hand. Jag har särskild vana vid att arbeta med krigserfarenheter, flykt och migration.

Läs mer om traumabehandling här.

Individuell behandling


Jag erbjuder psykologisk behandling för dig med oro, ångest, depression, stress, panikångest och andra relaterade besvär. Jag arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och anpassar behandlingen efter dig och ditt problem. 


Krisstöd


Jag erbjuder även krisstöd och vägledande samtal vid relationsproblem, dig som står vid vägval i livet eller har varit med om något svårt. Det kan vara en sorg som inte går över, ofrivillig barnlöshet och IVF-behandling, sjukdomstillstånd eller annat som gör att du önskar stöd.

 

Om mig


Jag är legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi) och PDT (psykodynamisk terapi). Sedan examen har jag i flera år arbetat med psykologisk behandling utifrån KBT vid ångest och depression inom specialistpsykiatrin i Stockholm. 


De senaste åren har jag främst arbetat med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), både inom allmänpsykiatri, på en specialistmottagning för traumatiserade flyktingar och i privat regi. Jag har särskild kunskap om migrationserfarenheter, trauma i familjer och att arbeta med tolk. Jag har även erfarenhet av att behandla sjukvårdspersonal, militärer och andra som utsatts för svåra händelser i sitt arbete. 


Jag erbjuder behandling utifrån metoder som har stöd i forskning och vetenskap och uppdaterar mig kontinuerligt genom utbildning och handledning. Jag har bland annat gått utbildningar och kurser i Prolonged Exposure, CT för PTSD, KBT för GAD, CFT, ISTDP samt dissociation och psykos vid trauma. Jag går just nu en treårig vidareutbildning vid Stockholms Universitet till legitimerad psykoterapeut (KBT).

Priser


Morawski Psykologi är en privat psykologmottagning vilket innebär att du som klient själv står för kostnaden. För att få din behandling betalad av offentliga medel behöver du i Stockholm söka vård på din vårdcentral. Vissa försäkringar ersätter samtal hos psykolog, detta kan t. ex. gälla dig som varit med om trauma nyligen.


Första besök 60 min: 1300 kr 

Återbesök 45 min: 1300 krBetalning sker via swish eller faktura och avbokning görs 24 h innan avtalad tid. 

Mottagning


Jag arbetar och tar emot besök på Bastugatans psykologmottagning, på Bastugatan 39 i Stockholm.


Som legitimerad psykolog är jag skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen, utgå från vetenskap i min behandling samt föra sekretesskyddad journal. Jag har tystnadsplikt, patientförsäkring och min mottagning är registrerad som vårdverksamhet hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vilket innebär ett skydd för dig som klient.

 
 
 
 
 

Kontakt


Varmt välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill boka en tid. Det går även bra att maila mig på klara@morawskipsykologi.se