Välkommen till Morawski Psykologi

Jag heter Klara Morawski, är legitimerad psykolog och erbjuder psykologisk behandling av trauma/PTSD, depression och ångest på privat mottagning på Södermalm i Stockholm. Förutom fysiska besök finns möjlighet till videosamtal via en krypterad och säker videotjänst. Jag tar emot både vuxna och ungdomar.  

Individuell behandling


Jag erbjuder psykologisk behandling för dig med oro, ångest, depression, stress, panikångest och andra relaterade besvär. Jag arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och anpassar behandlingen efter dig och ditt problem. 

Traumabehandling


Jag erbjuder psykologisk behandling för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och dig som varit med om trauma. Det kan vara sexuella övergrepp, våld, hot, allvarliga olyckor eller våld i relationer, händelser som det är svårt att gå vidare från på egen hand. Jag har särskild vana vid att arbeta med krigserfarenheter, flykt och migration.

Läs mer om traumabehandling här.

Parterapi


För par som upplever svårigheter med konflikter, kriser eller kommunikationsproblem kan parterapi passa. Behandlingen jag erbjuder är strukturerad och syftar till ökad förståelse, närhet och samarbete i relationen.  

Om mig


Jag är legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi) och PDT (psykodynamisk terapi). Sedan examen har jag i flera år arbetat med psykologisk behandling utifrån KBT vid ångest och depression inom specialistpsykiatrin i Stockholm.


De senaste åren har jag främst arbetat med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), både inom allmänpsykiatri, på en specialistmottagning för traumatiserade flyktingar och i privat regi. Jag har erfarenhet av att möta människor som varit med om mycket svåra händelser, som sexuella övergrepp, våld i nära relationer och hedersvåld, men också människor som flytt krig, tortyr, trafficking och förföljelse. Jag har särskild kunskap om migrationserfarenheter, trauma i familjer, att arbeta med tolk och psykosocial utsatthet. Jag har även erfarenhet av att behandla sjukvårdspersonal, militärer och andra som utsatts för svåra händelser i sitt arbete.


Jag erbjuder behandling utifrån metoder som har stöd i forskning och vetenskap och uppdaterar mig kontinuerligt genom utbildning och handledning. 

Priser


Morawski Psykologi är en privat psykologmottagning vilket innebär att du som klient själv står för kostnaden. För att få din behandling betalad av offentliga medel behöver du i Stockholm söka vård på din vårdcentral. Vissa försäkringar ersätter samtal hos psykolog, detta kan t. ex. gälla dig som varit med om trauma nyligen.


Första besök 60 min: 1200 kr 

Återbesök 50 min: 1200 kr

Parterapi 70 min: 1800 kr


Betalning sker via swish eller faktura och avbokning görs 24 h innan avtalad tid. 

Mottagning


Min mottagning ligger på Grindsgatan 43 på Södermalm i Stockholm, nära Skanstull (650 m) och Södra Station (900 m). Buss 4, 57 och 74 stannar i närheten.


Som legitimerad psykolog är jag skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen, utgå från vetenskap i min behandling samt föra sekretesskyddad journal. Jag har tystnadsplikt, patientförsäkring och min mottagning är registrerad som vårdverksamhet hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vilket innebär ett skydd för dig som klient.

 
 
 
 

Kontakt


Varmt välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill boka en tid. Det går även bra att maila mig på klara@morawskipsykologi.se