Om traumabehandling

Trauma

Ett trauma är en svår händelse som är mycket skrämmande eller livshotande och upplevs som överväldigande för den som drabbas. Exempel på detta kan vara olyckor, våld, sexuella övergrepp, terrorattentat, krig eller svårare sjukdomstillstånd. De flesta mår dåligt efter att något hemskt har hänt och du kan känna ångest, oro, stress och få sömnsvårigheter. Om dessa symtom kvarstår efter en tid kan det betyda att du drabbats av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).


PTSD

En person med PTSD plågas av minnen från traumahändelsen eller traumahändelserna, i form av återkommande mardrömmar, svåra bilder eller tankar på det som hänt. Det kan kännas som att du är tillbaka och upplever det hemska igen. Det är vanligt att känna sig spänd, ha koncentrationssvårigheter, ofta vara på sin vakt och känna sig lättskrämd. Eftersom det är smärtsamt att minnas eller tänka på det som hänt, är det vanligt att försöka undvika att tänka på eller prata om det, och det är även vanligt att du börjar undvika platser, situationer eller personer som påminner om traumat. Traumahändelsen kan också ha påverkat hur du känner och tänker - du kan till exempel ha negativa tankar om dig själv, om världen och om framtiden, men också plågas av mer negativa känslor än innan, som ångest, sorg, skuld, skam, rädsla eller ilska.


Traumabehandling

Psykologisk behandling av PTSD är ett effektivt sätt att må bättre. I en traumabehandling hos en psykolog arbetar du med att känslomässigt bearbeta minnet av traumat genom att på ett tryggt och strukturerat sätt närma dig det som hänt. Du får lära dig mer om människans reaktioner vid rädsla, hur hjärnan och kroppen reagerar på trauma och får större förståelse för varför du mår som du gör. Behandlingen hjälper dig att ta dig vidare och förhålla dig till det som hänt, genom att processa tankar och känslor som uppkommit. Målet med behandlingen är att minska traumats påverkan på ditt liv och hjälpa dig att bli mer fri.


Jag behandlar PTSD utifrån traumafokuserad KBT (som Prolonged Exposure, kognitiv terapi för PTSD och Narrative Exposure Therapy).