Behandling

Jag erbjuder psykologisk behandling för dig som lider av oro, ångest, depression, stress, sorg, relationsproblem eller går igenom en kris. Jag erbjuder främst behandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) men har även utbildning i andra metoder och jag anpassar behandlingen efter dig och ditt problem.


Jag har särskild vana och kunskap att arbeta med personer som varit med om svåra händelser, som våld, hot, sjukdom och separationer. Jag har också erfarenhet av att arbeta med vårdpersonal och andra som i sitt arbete möter svåra situationer.


Om traumabehandling

Trauma

Ett trauma är en svår händelse som är mycket skrämmande eller livshotande och upplevs som överväldigande för den som drabbas. Exempel på detta kan vara olyckor, våld, sexuella övergrepp, terrorattentat, krig eller svårare sjukdomstillstånd. De flesta mår dåligt efter att något hemskt har hänt och du kan känna ångest, oro, stress och få sömnsvårigheter. Om dessa symtom kvarstår efter en tid kan det betyda att du drabbats av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).


PTSD

En person med PTSD plågas av minnen från traumahändelsen eller traumahändelserna, i form av återkommande mardrömmar, svåra bilder eller tankar på det som hänt. Det kan kännas som att du är tillbaka och upplever det hemska igen. Det är vanligt att känna sig spänd, ha koncentrationssvårigheter, ofta vara på sin vakt och känna sig lättskrämd. Eftersom det är smärtsamt att minnas eller tänka på det som hänt, är det vanligt att försöka undvika att tänka på eller prata om det, och det är även vanligt att du börjar undvika platser, situationer eller personer som påminner om traumat. Traumahändelsen kan också ha påverkat hur du känner och tänker - du kan till exempel ha negativa tankar om dig själv, om världen och om framtiden, men också plågas av mer negativa känslor än innan, som ångest, sorg, skuld, skam, rädsla eller ilska.


Komplex PTSD och andra konsekvenser av trauma

Utöver de symtom som ingår i en PTSD-diagnos kan trauma leda till andra svårigheter. Det händer att personer som utsatts för våld eller övergrepp under uppväxten eller en längre period utvecklar svårigheter i att hantera känslor och relationer. Det kan då vara svårt att hantera starka känslor, känslor kan kännas överväldigande eller obegripliga, men det kan också kännas tomt och avstängt, som att man inte har några känslor alls. Relationer kan bli påverkade, till exempel kan det vara svårt att lita på andra och relationer kan bli konfliktfyllda och smärtsamma.


Traumabehandling

Psykologisk behandling av PTSD är ett effektivt sätt att må bättre. I en traumabehandling hos en psykolog arbetar du med att känslomässigt bearbeta minnet av traumat genom att på ett tryggt och strukturerat sätt närma dig det som hänt. Du får lära dig mer om människans reaktioner vid rädsla, hur hjärnan och kroppen reagerar på trauma och får större förståelse för varför du mår som du gör. Behandlingen hjälper dig att ta dig vidare och förhålla dig till det som hänt, genom att processa tankar och känslor som uppkommit. Målet med behandlingen är att minska traumats påverkan på ditt liv och hjälpa dig att bli mer fri.

Om du lider av svårigheter att förstå och hantera känslor och/eller har problem i relationer fokuserar behandlingen på att hjälpa dig med detta.


Jag behandlar PTSD utifrån traumafokuserad KBT med behandlingsmetoder som har bevisad effekt i forskning (som PE/Prolonged Exposure, CT for PTSD och NET/Narrative Exposure Therapy). 

Jag skräddarsyr även behandling för dig som har andra problem som du vill ha hjälp med, som depression, oro, panikattacker eller social ångest. 


Betalning


Morawski Psykologi är en privat psykologmottagning vilket innebär att du som klient själv står för kostnaden. 


I Stockholm är det tyvärr inte möjligt att gå till en privat psykolog med landstingstaxa, det vill säga inom högkostnadsskyddet. Detta är möjligt om du är bosatt i vissa andra regioner i Sverige. Om du vill gå till en psykolog för den patientavgift som du får betala när du söker vård offentligt behöver du i Stockholm kontakta din vårdcentral.


Det finns dock möjlighet att gå privat och få kostnaden betald av din försäkring. I många försäkringar ingår behandling hos psykolog, det kan tex gälla dig som varit utsatt för trauma. Har du en krisförsäkring ingår oftast psykologsamtal vid rån, hot, våld, dödsfall, svåra olyckor eller sjukdom. I vissa hemförsäkringar och i vissa arbetsgivares försäkringar för sina anställda ingår också psykologsamtal, så undersök vad som ingår i din försäkring. 

Priser


Första besök 60 min: 1200 kr 

Återbesök 50 min: 1200 kr

Handledning: enligt överenskommelse


Betalning sker via swish eller faktura och avbokning görs 24 h innan avtalad tid.