Om mig


Jag är legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi) och PDT (psykodynamisk terapi). Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling utifrån KBT vid ångest och depression inom specialistpsykiatrin i Stockholm.


De senaste åren har jag främst arbetat med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), både inom allmänpsykiatri och på en specialistmottagning för traumatiserade flyktingar. Detta innebär att jag i mitt arbete behandlat människor som varit med om mycket svåra händelser, som sexuella övergrepp, våld i nära relationer och hedersvåld, men också människor som flytt krig, tortyr, trafficking och förföljelse. Jag har särskild kunskap om migrationserfarenheter, att arbeta med tolk och psykosocial utsatthet.


Jag erbjuder behandling utifrån metoder som har stöd i forskning och vetenskap och uppdaterar mig kontinuerligt genom utbildning och handledning. Om du vill veta mer om vad det innebär att träffa en legitimerad psykolog kan du läsa nedan.

Vad innebär det att träffa en legitimerad psykolog?

En legitimerad psykolog har genomgått en femårig universitetsutbildning i psykologi, fullgjort praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) under ett år och sedan fått legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. En legitimerad psykolog är skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen, utgå från vetenskap i sin behandling samt föra sekretesskyddad journal. Detta innebär en säkerhet och ett skydd för dig som klient.


Jag har tystnadsplikt och min mottagning är registrerad som vårdverksamhet hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Som medlem i Sveriges Psykologförbund har jag åtagit mig att följa Yrkesetiska principer för psykologer i Norden och som medlem i Psykologföretagarna har jag patientförsäkring för dig samt en företagsförsäkring.